Densy Piercin
August 16, 2018
112 views
$ 5.00 USD
thumb
thumb
Location
Gonaives » Artibonite » Haiti
Description
Mwen ka netwaye e repare yon foto'w ki chire ou dekale

Foto ansyen'w genyen ki degize a, mwen ka repare'l pou ou. Pa jete yon souvni, kontakte'm si'w entèrese.

Categories:
Like (1)
Loading...
1