HaitianNet
July 30, 2018
232 views 10 plays

Eske'w vrèman konnen Ayiti'w la tout bon.

Ti kesyon anba sa yo trè fasil, an'n debat yo ansanm. Pa neglije fè pratik ak timoun nou yo de Ayiti, pale yo de peyi a. Si gen mwayen pou'w pwomenen avèk yo

...View More
1
Kiyès pami Vil sa yo ki kapital Ayiti?
2
Konbyen depatman Ayiti genyen?
3
Kijan Prezidan aktyèl Ayiti a rele?
4
Lajan nou sèvi Ayiti se Dola – Vrè ou Fo
5
Lang nou pale Ayiti se AYISYEN – Vrè ou Fo
6
Nan ki depatman Kapital Ayiti a sitye?
7
2 lang ofisyèl Ayiti yo se:
8
Ki dat fèt drapo Ayiti a?
9
Sitadèl Laferyè a chita nan kè vil Sen Mak - Vrè ou Fo
10
Drapo Ayiti a se Ble e Rouj - Vrè ou Fo
Like (1)
Loading...
1
Joseph Widji Popile
J'aimerais savoir l'objectif de ce jeu?
HaitianNet
Objektif la trè senp, se jis pou'n debwouye lespri'n e anmize'n pandan n'ap tou ede lòt yo ki ka petèt pat konnen kèk ti bagay de Ayiti.