HaitianNet
by on November 8, 2019
  • November 8, 2019 (Added)
  • 0 (Comments)
  • 5
Mkonnen nou renmen serie sa anpil enou toujou apresye tout travay mwen yo sèlman fònou sipòtem plis koz de jou an jou map travay plis pou nou sèlman fònou sipòte sakap fet la jis pataje like komante epi mpap kite nou soufri nap jwenn rès pati yo youn aprè lòt byen rapid mési pou sipò nou
kouri al follow mwen nan instagram @jeff3wa_official
Show More Show Less
Be the first person to like this.